Nacionalni dijalog za zapošljavanje mladih
ZAJEDNIČKA VIZIJA – ZAPOŠLJAVANJE MLADIH U SRBIJI

Beograd, 22. i 23. septembar 2015.
Centar „Sava“, sala broj 2

pipi

Novi projekat

Povodom početka sprovođenja novog projekta Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju – GIZ-a – pod nazivom: Podsticanje zapošljavanja mladih – GIZ YOUTH EMPLOYMENT PROMOTION YEP, u Beogradu će biti održan stručni skup pod nazivom ZAJEDNIČKA VIZIJA ZAPOŠLJAVANJE MLADIH U SRBIJI.

Ovaj stručni skup održaće se 22. i 23. septembra 2015. godine u Centru „Sava“, u sali broj 2.

Skup je namenjen osobama koje se profesionalno bave oblastima zapošljavanja, obrazovanja, karijernog vođenja i savetovanja, i podrškom mladima u nacionalnim i lokalnim institucijama.

Ciljevi skupa su da se uspostavi:

1.  Mreža ključnih domaćih aktera i omogući njihovo povezivanje sa međunarodnim stručnjacima i inicijativama i pokrene stručni dijalog o zapošljavanju mladih na nacionalnom nivou;

2.  Stručni forum na kome će kreatori politika različitih oblasti zapošljavanja, praktičari, istraživači, stručna javnost, poslodavci i mladi moći da definišu najvažnije izazove, prepoznaju prilike i stvore zajedničku viziju zapošljavanja mladih u Srbiji;

3.  Okvir za rešavanje pitanja zapošljavanja mladih sa fokusom na različite politike, praksu i istraživanja u oblastima srednjeg stručnog obrazovanja, karijernog vođenja i savetovanja, podsticanja preduzetništva, aktivnih mera tržišta rada koje se tiču podrške samozapošljavanju i preduzetništvu, kao i neformalnog obrazovanja;

4.  Jača veza između obrazovanja i mladih s jedne strane, sa merama tržišta rada s druge, a potom i sa privredom i poslodavcima.

Program

Program simpozijuma podeljen je u nekoliko celina koje pokrivaju teme od presudne važnosti za definisanje izazova u zapošljavanju mladih, razvoju kompetencija i osnaživanju mladih za ulazak u svet rada, poboljšanje uslova i povećanje izgleda za njihovo zapošljavanje. U obzir će se uzeti politike i mere Vlade u oblasti zapošljavanja, aspekti regionalne saradnje, ali će se razmotriti i aspekti obrazovanja koji doprinose bržem zapošljavanju, inicijative za razvoj preduzetništva, karijernog vođenja i savetovanja.

Sajam

Tokom trajanja simpozijuma, u holu Japanskog salona biće održan Sajam na kome će svoje programe i aktivnosti u domenu obrazovanja, zapošljavanja, karijernog vođenja i savetovanja i drugih vidova podrške mladima predstaviti najvažniji akteri u ovoj oblasti. Na ovaj način učesnici sajma imaće priliku da predstave aktivnosti svojih institucija i organizacija ali i da se međusobno predstave, upoznaju i umreže.

Organizatori

Organizatori Simpozijuma su GIZ YEP i VET projekti uz podršku partnera: Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Drugi dan simpozijuma

Drugog dana simpozijuma, 23. septembra 2015, u grupama ćemo se baviti temom Investiranje u ljudski kapital i nove perspektive u rešavanju problema zapošljavanja mladih.

Rad u tematskim grupama namenjen je svim zainteresovanim profesionalcima iz oblasti zapošljavanja, obrazovanja i podrške mladima. Grupe će se baviti sledećim temama:

  1. Koji su izazovi, neprepoznate mogućnosti i naredni koraci u modernizaciji srednjeg stručnog obrazovanja?
  2. Koji su izazovi, neprepoznate mogućnosti i naredni koraci za zapošljavanje, samozapošljavanje i preduzetništvo mladih?
  3. Koji su izazovi, neprepoznate mogućnosti i naredni koraci za neiskorišćeni ljudski potencijal i kako da se bavimo zapošljavanjem u kontekstu ljudskih prava?
  4. Koji su izazovi, neprepoznate mogućnosti i naredni koraci da kreiramo rešenja u svojoj sredini po svojoj meri?

Nakon završetka rada u grupama uslediće panel-diskusija i sumiranje rezultata i zaključaka skupa.

Dobro došli!